E-mail: reditel@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

O škole

Proč právě nás….

Škola ZŠ T.G. Masaryka nabízí:

 

–         stabilní kolektiv zaměstnanců s vysokým procentem aprobovanosti u vyučujících

–         zodpovědnou práci třídních učitelů, výchovné poradkyně, metodičky prevence negativních jevů i pomoc speciální pedagožky

–         přátelskou atmosféru mezi učiteli a žáky

–         pravidelnou spolupráci s rodiči (třídní schůzky, individuální konzultace)

 

Výukové programy

 

–          výuka tří jazyků – AJ, NJ, RJ

–          AJ již od 1. třídy v rámci volitelného předmětu

–          na II. stupni Konverzace v AJ s rodilým mluvčím

–          volitelná dramatická výchova k rozvoji kreativity

–          příprava žáků 9. ročníku k přijímacímu řízení na SŠ (testy SCIO, volitelné semináře z matematiky a českého jazyka), dlouhodobě vysoké procento přijatých žáků v 1. kole

–          možnost samostudia v informačním centru školy v době volných hodin

–          výborná připravenost žáků ke studiu na SŠ

–          pravidelné zařazování projektového vyučování

–          časté tematicky zaměřené besedy a exkurze v rámci výuky

–          hodnotné kulturní programy (divadlo, kino, kulturní představení ZUŠ)

 

Moderní učení

 

–         výpočetní technika vyučována ve třech vybavených počítačových učebnách

–         k výuce dalších předmětů zřízeno šest odborných učeben, vybavených moderní technikou (interaktivní tabule, vizualizér aj.)

–         možnost vzdělávání v prostorách žákovské knihovny (odborná literatura, beletrie, dva počítače, video)

 

Zájmová činnost

 

–         rozvíjení osobnosti žáka ve více než 20 zájmových kroužcích

–         pěstování lásky k lidovým tradicím a ústnímu folkloru vůbec prostřednictvím skupiny lidových zpěvů a tanců CHASIČKA

–         vydávání školního časopisu TAMTAM

–         dlouhodobá spolupráce s družebními školami v Radeburgu (D) a se slovenskými městy Žilinou a Turzovkou, spojená s výměnnými pobyty a četnými sportovně-kulturními akcemi

–          pravidelný lyžařský kurz pro 7. ročník s pětidenním pobytem na horské chatě

 

Různé

 

–          zajištění pobytu dětí ve školní družině od 6,30 do 16,30 hodin

–          stravování ve školní restauraci SCOLAREST (svačiny, obědy, nápoje)

–          informace rodičům prostřednictvím elektronické žákovské knížky

–          provedena rekonstrukce budovy školy

–          provedena rekonstrukce sportovního areálu