E-mail: reditel@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ, 7. ROČNÍKŮ, příp. 5. ROČNÍKŮ, jejichž děti uvažují v tomto školním roce (2020/21) o studiu na střední škole

18 Led 2021

PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ, 7. ROČNÍKŮ, příp. 5. ROČNÍKŮ, jejichž děti uvažují v tomto školním roce (2020/21) o studiu na střední škole

INFORMACE K VYDÁVÁNÍ TISKOPISŮ PŘIHLÁŠEK NA SŠ

 

K vyplnění přihlášky na SŠ je potřeba klasifikace 1. pololetí tohoto školního roku, proto se tiskopisy přihlášek budou vydávat až po uzavření pololetí, cca začátkem února. Termín odevzdání přihlášky na SŠ bez talentové zkoušky je 1. 3. 2021.

 

Žák obdrží 1 tiskopis částečně předvyplněný školou. Je potřeba si nakopírovat několik jeho kopií a teprve potom vyplnit zbývající kolonky. Na 2 střední školy jsou potřeba 2 identicky vyplněné přihlášky!!!!!

Vyplněné tiskopisy přihlášek je nutno donést do školy ke kontrole kariérové poradkyni. Poté, co budou informace z přihlášek překontrolovány a zaevidovány, žáci přihlášky obdrží zpět opatřené razítkem a podpisem ředitele školy.

ZA ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SŠ ZODPOVÍDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽÁKA, NIKOLI ZÁKLADNÍ ŠKOLA!