E-mail: reditel@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Důležité

3 Bře 2021

ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM ŽÁKŮ, KTEŘÍ SE HLÁSÍ NA SŠ – ZÁPISOVÉ LÍSTKY

ZÁPISOVÉ LÍSTKY BUDOU PŘIPRAVENY K VYZVEDNUTÍ NA SEKRETARIÁTĚ ZŠ
OD 9. BŘEZNA 2021 (8:00 – 14:00)
 
Zápisový lístek si může vyzvednout POUZE zákonný zástupce !
VEZMĚTE SI PROSÍM S SEBOU OBČANSKÝ PRŮKAZ!!!
2 Bře 2021

Informace k provozu školy od 8. 3. 2021

Informace k provozu školy od 8. 3. 2021 web
2 Bře 2021

Informace k provozu školní jídelny od 8. 3. 2021

Informace k provozu školní jídelny
28 Úno 2021

Oznámení pro rodiče – péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury (prodlouženo do 21. března 2021)

Na základě přijatého usnesení Vlády ČR č. 196  ze dne 26. února 2021 došlo k prodloužení  nouzového stavu. Podle  usnesení vlády č. 212  ze dne 26. února 2021 a Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje ze dne 28. 2. 2021, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež zaměstnanců kritické infrastruktury (viz odkazy pod textem) oznamujeme, že se v případě zájmu můžete opět obrátit na sekretariát školy tel: 558 678 169 nebo přímo na ředitele školy PaedDr. Jaromíra Horkého tel: 603 162 191, případně na e-mailové adresy: 

zastupce1st@zsfrydlant.czreditel@szfrydlant.czsekretariat@zsfrydlant.cz.


Vyhlášení nouzového stavu

Usnesení vlády ČR

Rozhodnutí hejtmana MSK

26 Úno 2021

Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s používáním ochranných prostředků dýchacích cest

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020 – 44, podle kterého se s účinností od 25. února 2021 zakazuje pohyb a pobyt všem osobám včetně dětí bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterými jsou respirátory typu FFP2 nebo KN95, případně zdravotnické obličejové masky. Toto opatření se vztahuje na všechny osoby ve škole i ve školní družině a platí až do odvolání!

                                                                                                                       vedení školy

26 Úno 2021

Důležité upozornění – odložení termínu plánovaných akcí pro nové žáky školy!

Vážení rodiče,

vzhledem k stále se zhoršující epidemiologické situaci jsme nuceni veškeré plánované akce pro budoucí žáky školy na měsíc březen (Pohádkové hraní v opravdové škole, Den otevřených dveří) odložit na dobu, kdy konání akcí dovolí rozvolnění opatření. O náhradním termínu budete v dostatečném předstihu informováni prostřednictvím webových stránek.  Jako náhradu jsme pro vás připravili online formu Informační brožury o naší škole, či video-prohlídku školy. Oba propagační materiály jsou k dispozici na našem webu.

                                                                                                                     vedení školy 

26 Úno 2021

Provoz školní družiny v období jarních prázdnin

Upozorňujeme rodiče, že v období jarních prázdnin (1. 3. – 5. 3. 2021) bude školní družina mimo provoz!

 

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 26. 2. 2021

Regina Jurenková

vedoucí vychovatelka ŠD

23 Úno 2021

Jarní prázdniny

Ve dnech 1. 3. – 5. 3. probíhají jarní prázdniny. V tomto týdnu nebude probíhat distanční výuka.

15 Úno 2021

Informační brožura o naší škole

15 Úno 2021

Video-prohlídka školy