E-mail: reditel@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v AKTUALITY

30 Čvn 2022

Olympiáda atletické všestrannosti na 1. stupni

Kdo zná Beskydské pohybovky, ví, že realizují sportovní aktivity zaměřené na všestrannou pohybovou přípravu dětí předškolního a mladšího školního věku, s cílem probudit v dětech především radost z pohybu. Cvičení je určeno pro všechny děti ve věku od 4 do 9 let. Pro děti sportující i bez osvojených pohybových základů, pro děti zcela zdravé i s jakoukoliv indispozicí nebo hendikepem. Zkrátka úplně pro všechny bez omezení.

     Že tomu tak skutečně je, jsme mohli v Tégeemce přesvědčit v pátek 24. června 2022 na školním hřišti. Výše zmíněná organizace připravila pro nejmladší děti od 1. do 5. třídy Olympiádu atletické všestrannosti. Jejím cílem bylo rozhýbat kluky i holky a vytvořit u nich pozitivní vztah ke sportu s pomocí moderních zábavných pomůcek. Krásné slunečné počasí tohoto červnového dopoledne jen umocnilo snahu organizátorů vymyslet pohyb s radostí, bez tlaku na obrovský sportovní výkon. Šlo o to, aby se děti hýbaly, užívaly si společné chvíle s kamarády a nebyly jednostranně zaměřené. A to se rozhodně povedlo. Závěrečné úsměvy, zasloužené diplomy a medaile pro každého účastníka učinily skvělou tečku za tímto záslužným počinem.

      A komu za něj poděkovat? Všem, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu, v prvé řadě však  vedoucím Beskydských pohybovek p. Michaele Kubalové s manželem a celým organizačním týmem, dále pak žákům 9. C a 9. D, kteří pod vedením p. uč. M. Kudělky a D. Strangfelda připravili malým sportovcům skvělé zázemí.

 

30 Čvn 2022

Ukaž svůj talent

23.června proběhl v naší škole první ročník  s napětím očekávané  talentové soutěže. Do soutěže se mohly přihlásit děti od těch nejmenších po naše nejstarší žáky. Jelikož se jednalo o soutěž, která je ještě v plenkách o to větší byla nervozita nejen na straně účinkujících, ale i pořadatelů a poroty. Soutěž proběhla v  kulturním domě za přítomnosti školáků od pátých až devátých tříd.

     Člověk byl až překvapen, kolik máme ve škole nadaných dětí ve zpěvu, tanci, hře na hudební nástroj či skládání složitých hlavolamů. Byla to opravdová show, kde se divák chvílemi přenesl do divokých rytmů latinsko-amerických tanců nebo skandujícího publika při skládání hlavolamů.  Je obdivuhodné, že děti našly odvahu a do soutěže se přihlásily. Ale i publikum se chovalo fantasticky a svým projevem, například máváním světly mobilních telefonů, přispělo k nezapomenutelné atmosféře programu. Porota složena z pedagogů naší školy a zároveň odborníku v uměleckých oborech měla velký problém vybrat vítěze soutěže. Nebyl to však jen jejich hlas, který ovlivnil výběr vítězů, ale i každý z obecenstva mohl přidat svůj hlas díky mobilní a internetové aplikaci. Nezapomenutelnou atmosféru rovněž vytvořili dva moderátoři Tomáš Halata žák 9.d a Tomáš Halata z 8.b. Patří jim také velké poděkování.

      Absolutním vítězem soutěže se stala Vendula Štverková žákyně 9.b, která svým tancem obsadila 1. místo. Vendula je velmi talentovaná na gymnastiku a tanec, rovněž hraje na housle. 2. místo získala Klára Kodýtková ze  6.a, která předvedla svůj zpěv, kterým uchvátila nejen porotu, ale i obecenstvo. Klára navštěvuje již pět let ZUŠ ve Frýdlantu nad Ostravicí, obor zpěv a třetí místo získala Klára Kotrsová z 5.b. Klára nám předvedla v rekordní rychlosti skládání Rubikovy kostky. Klára se skládání a studiem různých postupu mnohých varian Rubikovy kostky intenzivně věnuje již rok.  Děkujeme všem soutěžícím, žákovskému parlamentu, který celou akci připravil a paní učitelce Mgr. Táni Ryšavé, pod jejímž vedením se tato akce zrodila. Všichni se těšíme na příští ročník.

30 Čvn 2022

Provoz školní družiny

Provoz ve školní družině ukončen 30. 6. 2022 v 13,30h.

25 Čvn 2022

Seznam pomůcek do 1. třídy

25 Čvn 2022

Co už bych měl zvládnout při nástupu do 1. třídy

25 Čvn 2022

Zpráva pro rodiče budoucích prvňáčků – školní družina

Zpráva pro rodiče budoucích prvňáčků
25 Čvn 2022

Oznámení – změny ve školní družině (přihlašování žáků, výše a způsob úhrady poplatků)

Oznámení - změny ve škoní družině
24 Čvn 2022

Fotogalerie: Den dětí na 2. st.

24 Čvn 2022

VYHODNOCENÍ KORCHEM 2021-22

Naši žáci pokračují v úspěšné reprezentaci školy v soutěžích z chemie a dosáhli dalšího úspěchu v soutěži Korchem. Mezi 20 nejlepšími soutěžícími v kraji máme 2 žákyně. Pořadí organizátoři odtajnili opět až při předávání cen, které se uskutečnilo na Slezskoostravském hradě v rámci akce „Dny chemie a dalších přírodních věd na Slezskoostravském hradě“. Krásné druhé místo obsadila Veronika Gorná, na čtvrtém místě se umístila Valérie Vévodová. Gratulujeme a děkujeme děvčatům za skvělou reprezentaci školy.

7 Čvn 2022

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 / Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022 01
Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022 02