E-mail: reditel@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v AKTUALITY

13 Led 2022

Akce pro budoucí prvňáčky

10 Led 2022

Advent 2021

   Měsíc prosinec roku 2021 jakoby chtěl i svým nádherným zimním počasím umocnit předvánoční čas, přinést radost a pokoj, který je pro adventní období tolik typický. I přes náročná  covidová opatření a karanténu některých tříd či pedagogů podařilo se nám například zúčastnit se rozsvěcování vánočního stromu ve městě, zajít si do kina na filmové představení, na 1. stupni zorganizovat ve třídách alespoň malé vánoční dílničky, prožít čas před vánočními prázdninami se spolužáky. Nejmenší prvňáčci si než odešli odpočívat, zazpívali společně u stromečku alespoň pár koled. Co potěšilo zase žáky osmých ročníků, bylo, že se dočkali dlouho očekávaného lyžařského kurzu.

     Středa 22. prosince byla posledním vyučovacím dnem roku 2021. V Tégeemce jsme odcházeli na vánoční prázdniny s dobrými pocity. Školy nám zatím nezavřeli a my zase můžeme trochu plánovat. Naším hlavním předsevzetím a přáním do nového roku 2022 je, abychom i nadále zůstali ve školních lavicích, učili se naplno a občas mohli uskutečňovat projekty, jež našim dětem mohou výuku zpestřit. To vše když doprovodí zdraví a dobrá nálada, bude tou nejlepší devizou pro nastávající rok.

 

2 Led 2022

Informace k preventivnímu testování od ledna 2022

Informační leták

Leták pro rodiče – testování žáků od 3. 1. 2022

Pokud chtějí svým dětem s testováním pomoci rodiče, nadále platí možnost testování ve vestibulu školy v době od 7:30 – 7:50 hod. K testování vlastními testy je nutné použít pouze testy, které jsou povoleny MZČR.

22 Pro 2021

Provoz školy během vánočních prázdnin

Ve dnech 23.12. až 31.12.2021 bude škola uzavřena. V případě naléhavých dotazů se obraťte na email: reditel@zsfrydlant.cz

22 Pro 2021

Lyžařský výcvikový kurz 8. ročníku

lyžařský kurz 01
lyžařský kurz 02
lyžařský kurz 03
 lyžařský kurz 04
21 Pro 2021

Provoz školní družiny v období vánočních prázdnin

Upozorňujeme rodiče, že v období vánočních prázdnin (23. 12. 2021 – 2. 1. 2022) bude školní družina mimo provoz!

 

Frýdlant nad Ostravicí 20. 12. 2021

 

Regina Jurenková

vedoucí vychovatelka ŠD

 

 

 

 

9 Pro 2021

Doporučení Krajské hygienické stanice MSK

Vážení rodiče,

na základě doporučení KHS Vás v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací prosíme, abyste obezřetně sledovali zdravotní stav Vašich dětí! Žádáme Vás, abyste v případě zjištění jakýchkoliv příznaků respiračních onemocnění ponechali Vaše dítě v domácím léčení a zabránili tak šíření případné infekce v třídních kolektivech.

 

                           Děkujeme za pochopení a spolupráci!

                                                                                                           vedení školy

6 Pro 2021

Chasička na Radhošti a opět na pódiu

Pokud se ale řekne folklór v Tégeemce, nepředstaví si nikdo nic jiného, než naše známé seskupení Chasička, jeho zpěváčky, tanečníky, duši souboru p. uč. Vierku Šimonkovou k níž se v poslední době ochotně přidávají p. uč. Jana Vaňková a p. uč. Adam Šigut. Ti všichni společně vytvářejí skupinu, která přináší lidem radost, dobrou náladu a pohlazení po duši. I když je v poslední době jejich činnost značně omezena a příležitostí k vystupování na veřejnosti je mnohem méně, snaží se stále fungovat a udržovat místní tradiční lidovou kulturu.

     K tomu, aby mohla Chasička fungovat tak, jak má, je potřeba nejen ochotné a obětavé pedagogy, děti a jejich rodiče, ale je jasné, že se neobejde bez finanční podpory. Tou největší je dotace Města Frýdlantu n. O. Díky ní mohl soubor uskutečnit mimo jiné také tradiční poznávací podzimní exkurzi za folklorem. Konala se v úterý 23. listopadu 2021 a její účastníci se tentokrát vydali s průvodcem za poznáním památných míst Radhoště a okolí. Autobusem až na Pustevny, zde prohlídka obnoveného Libušína, vyprávění o historii či architektuře Dušana Jurkoviče, pěší túra ke kapli Cyrila a Metoděje, která byla otevřená a bylo možné nejen nahlédnout dovnitř, ale dokonce si zde i zazpívat. To a k tomu nádherné přírodní scenérie vykouzlené pro tento den slunečným podzimním počasím s výhledy až na Slovensko, Velký Rozsutec, Kriváň nebo i Praděd. Co víc si mohli přítomní výletníci přát.

     Jako poděkování Městu Frýdlant n. O. nechyběla Chasička odpoledne v pátek 26. 11. 2021 na slavnostním rozsvěcování vánočního stromu, kde svým vystoupením potěšila všechny přítomné a přispěla tak k milé předvánoční atmosféře. Sice ji trochu mrzí, že to bylo jen na chvíli a kvůli nepříznivé covidové situaci nemohla uskutečnit svoje vánoční koledování, ale malí folklóristé i my všichni v ZŠ TGM věříme, že se toho zase jednou dočkáme.

2 Pro 2021

Zpěváček 2021

Po jarní, covidem způsobené, odmlce se k nám nečekaně dostala informace Folklórního sdružení Ostrava o konání regionálního kola každoroční soutěže dětských interpretů lidové písně Zpěváček 2021. Času na výběr písní a přípravu šikovných zpěváků z Chasičky bylo málo, jen měsíc.

Koncem října tedy odjela na Lidovou konzervatoř v Ostravě náš soubor reprezentovat dvě děvčátka. Čerstvě desetiletá Anežka Eliášová jako jedna z nejmladších účastnic soutěže a již zkušenější Viktorie Vaňková. Pomalejší, táhlou píseň musely děti zpívat bez doprovodu a druhou rychlejší, rytmičtější píseň s doprovodem. Klavírní doprovod děvčatům zajistil jako již tradičně vynikající Jožka Eliáš. Renomovaná tříčlenná porota po dlouhém rozhodování vybrala z mnoha krásných výkonů čtyři postupující děti do zemského moravského kola. Anežka i Viktorka byly mezi šťastnými a těšily se na zpívání v Rožnově pod Radhoštěm pod záštitou profesionálního Brněnského orchestru lidových nástrojů „BROLN“.  Za dětský folklórní soubor Lašánek postoupila také žákyně naší školy Barbora Tomášková.

V konkurenci více než dvaceti nejlepších zpěváků z celé Moravy se po dlouhém odpoledni plném krásných melodií a skvělých vystoupení probojovala svým čistým sopránem a spontánním projevem Viktorka Vaňková do celostátního kola soutěže Děti a píseň 2021 konaného 28.11. v Brně. K velké škodě se díky sílící pandemii bohužel dostala do karantény i Viktorka a nemohla se celostátního kola soutěže zúčastnit.

Držme zpěváčkům palce příští rok!

DFS Chasička

24 Lis 2021

Sběr starého papíru

V minulém školním roce se mnohé třídy aktivně zapojily do soutěže ve sběru starého papíru, celkem naše škola zaplnila kontejner 6501 kg papíru a nejlepší sběrači na prvním i druhém stupni byli odměněni a to následovně:
 
1.místo (loňská 1.C a 7.D)  měly den volna a finanční odměnu ve výši 1000 kč
2.místo (loňská 1.A a 9.B)  dostaly 600 Kč
3.místo (5.B a 7.C) bylo odměněno 400 Kč
 
Za zbytek peněz získaných za starý papír jsme nakoupili a rovnoměrně dle zásluh rozdělili třídám archy čistého bílého papíru určeného k potřebám tříd.   
 
V pondělí 29.11. bude opět přistaven kontejner k naší škole (u vchodu do družiny) a můžete se tak opět činit! To znamená přinést nebo s pomocí rodičů přivézt svázaný a zvážený papír a co nejskladněji ho uložit do kontejneru, poté předat třídnímu informaci (napsat na papírek) o množství doneseného papíru. Kontejner bude otevřen vždy od 7 – 16.30h a to až do naplnění kontejneru. 
 
Vítězné třídy se opět mohou těšit na odměnu na konci školního roku 🙂