E-mail: reditel@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

VYHLÁŠENÍ VOLNÝCH DNÍ ŘEDITELKOU ŠKOLY

5 Úno 2020

VYHLÁŠENÍ VOLNÝCH DNÍ ŘEDITELKOU ŠKOLY

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., pro žáky z důvodu havárie kanalizace školy na 10. – 12. 2. 2020 „volné dny“.

Školní restaurace Scolarest obědy našim žákům nebude vydávat.

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni třídními učiteli formou tohoto informačního oznámení včetně zveřejnění na internetových stránkách školy.

O vyhlášení volného dne informovala ředitelka školy zřizovatele Město Frýdlant n. O., odbor ŠaK.

 

Frýdlant n.O., dne 6. 2. 2020                                               Mgr. Lenka Matušková

                                                                                         ředitelka školy