E-mail: reditel@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Aktuality

Nové informace pro rodiče a žáky k přijímacímu řízení na SŠ – KLIKEJTE ZDE

Krizové ošetřovné: Aktuální informace pro rodiče – KLIKEJTE ZDE

Náhradní rozvrhy k distanční výuce – KLIKEJTE ZDE

Návod pro žáky, jak pracovat v nástroji GOOGLE CLASSROOM – KLIKEJTE ZDE

Návod pro žáky, jak převést prostředí GOOGLE CLASSROOM do češtiny – KLIKEJTE ZDE


Důležité upozornění – aktuálně k 21. 10. 2020

V týdnu 26. – 30. října 2020 bude škola uzavřena.

Na tyto dny jsou opatřením MŠMT stanoveny dny volna a podzimní prázdniny. Distanční výuka nebude probíhat.

V nejnutnějších případech směřujte své dotazy na referentku školy, tel.číslo 732 839 868 v době od 8:00 – 12:30 hodin nebo na ředitele školy, tel.číslo 603 162 191, mail reditel@zsfrydlant.cz.


Provoz školy v době distančního vzdělávání

V týdnu od 19.10 – 23.10.2020 provoz školy:

8:00 – 12:30 hodin, tel.č.: 558 678 169, email: sekretariat@zsfrydlant.cz

Mimo provoz na sekretariátu školy směřujte případné dotazy na tel.č.: 603 162 191 nebo na email: reditel@zsfrydlant.cz


 

Důležité upozornění – aktuálně k 14. 10. 2020


S účinností od středy 14. října 2020 na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č.1021
jsou přijata tato krizová opatření.

Nařízení pro ZŠ:
Od středy 14. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole.
Žáci přecházejí na formu distanční výuky dle pokynů vyučujících.

Provoz školní družiny je do odvolání přerušen.

Podle usnesení vlády je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol na vzdělávání.
Na tyto dny jsou opatřením MŠMT stanoveny dny volna. V těchto dnech nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

S účinností od 9. října 2020 je uzavřen provoz tělocvičen i školního hřiště. Žákům není povolena ani přítomnost v zájmových kroužcích.

Školní restaurace Scolarest umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají povinnost podle aktuálních podmínek oběd odebrat při respektování povinností pro provozovny stravovacích služeb. Výdej obědů bude probíhat dle pokynů Scolarestu.

 

Aktuální informace budeme průběžně doplňovat.


Zš TGM skolarest

Pro rodiče žáků 9. roč. a žáků 5. a 7. roč., kteří hodlají pokračovat ve studiu na SŠ: Přijímací řízení pro šk. r. 2020/21

Aktuální informace sledujte, prosím, zde: Aktuálně k přijímacímu řízení na SŠ


KORCHEM

Každoročně se žáci naší školy zapojují do řešení korespondenční soutěže z chemie pod názvem KORCHEM. V loňském školním roce dosáhli výrazného úspěchu. Mezi 20 vyhlášenými úspěšnými řešiteli v rámci Moravskoslezského kraje bylo 6…