E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Aktuality

Oznámení o změně ve vedení školy

S platností od 1. 7. 2022 byla Radou Města Frýdlant nad Ostravicí do funkce ředitelky školy jmenována Mgr. Šárka Řezníčková.


Adaptace 1. tříd

    Sednout si do školní lavice je pro mnohé zažitá samozřejmost. Pro človíčka, který přichází z prostředí, kde je náplní především hra v prostoru, a on se najednou ocitá mezi lavicemi, navíc…

Prvňáčci v lavicích

„Září větrem rozcuchané, pouští draky na poli, prvňáci i učitelé pospíchají do školy“. Tolik slova básníka. Ve čtvrtek 1. září 2022 skutečně mířili do školní budovy naší Tégeemky nejen žáci…

Ukaž svůj talent

23.června proběhl v naší škole první ročník  s napětím očekávané  talentové soutěže. Do soutěže se mohly přihlásit děti od těch nejmenších po naše nejstarší žáky. Jelikož se jednalo o soutěž, která je…